آکهی مزایده روغن ضایعاتی


blog


  • یکشنبه 10 اسفند 1399

«آگهی مزایده»

 شرکت سیمان لامرد در نظر دارد تعداد 90 بشکه 208 لیتری روغن ضایعاتی خود را ازطریق مزایده به فروش رساند.

1- محل بازدید :

استان فارس، کیلومتر 35 جاده لامرد - اشکنان ، جنب روستای کشکو، کارخانه سیمان لامرد

2- محل دریافت اسناد:

الف) واحد بازرگانی شرکت: شیراز، بلوار فرهنگ شهر، حدفاصل کوچه 26 و 28، پلاک 142

ب) دانلود ازوبسایت شرکت  :  قسمت بازرگانی   -  مزایده

3- محل ارسال پیشنهادات: 

صرفاً به آدرس استان فارس، شیراز، بلوار فرهنگ شهر، حدفاصل کوچه 26 و 28، پلاک 142-واحد بازرگانی
کد پستی: 17549-71879

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 36334489-071 داخلی 1128 تماس حاصل فرمایید.       

مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر ده روزکاری پس از تاریخ انتشار این آگهی می باشد.