سیمان تیپ 2 دارای مقاومت متوسط در برابر سولفات ها می باشد. به همین دلیل در مناطقی که دارای سولفات متوسط هستند این نوع سیمان بیشتر توصیه می شود. علاوه بر مصارف عمومی ساختمانی در ساخت پل های بتن مسلح، راه سازی، ساختمان سازی، پیاده روهای خیابان ها و ... قابل استفاده می باشد.

 

Back to Top

Template Design:Dima Group