با عضویت در خبرنامه ما از آخرین اطلاعات و اخبار سیمان لامرد مطلع شوید

فرم نظرسنجی از فرآیند رسیدگی به شکایات

فرم نظرسنجی از فرایند رسیدگی به شکایات
مشتری گرامی ضمن تشکر از ارائه نظرات سازنده شما و در میان گذاشتن مشکلات با این شرکت ،خواهشمند است با تکمیل فرم ذیل ، ما را در ارتقاءکیفیت فعالیتهای رسیدگی به شکایات و بازخورد های مشتریان یاری رسانید تا زمینه لازم برای پاسخگویی مناسب تر به درخواستهای شما فراهم گردد. با تشكر
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

1- میزان سهولت دسترسی به سیستم شکایات

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

2- نحوه برخورد و پاسخگویی به رفع مشکلات و شکایات

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

3- فاصله زمانی اطلاع رسانی در خصوص دریافت و بررسی و تصمیمات اخذ شده پیرامون شکایات مطرح شده

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

4- ابزارها و کانال های ارتباطی مورد استفاده در اطلاع رسانی

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

5- اطلاع رسانی بموقع توسط کارشناسان پیرامون شکایت مطرح شده

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

6- میزان بی طرفی و رازداری پرسنل مربوطه در هنگام رسیدگی به شکایت

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

7- مناسب بودن نوع اطلاعات ارائه شده توسط بررسی کنندگان پیرامون شکایات مطرح شده

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

8- میزان صحت اطلاع رسانی ها و پایبندی به موارد اعلام شده

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

9- میزان رضایت از تصمیمات و اقدامات بهبود پیرامون شکایت مطرح شده

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

10- میزان رضایت کلی از سیستم مدیریت شکایات و مراحل رسیدگی به آنها

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

سایر نظرات و پیشنهادات مشتریان :

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

توضیحات

ورودی نامعتبر

Back to Top

Template Design:Dima Group