با عضویت در خبرنامه ما از آخرین اطلاعات و اخبار سیمان لامرد مطلع شوید

فرم سنجش رضايت مصرف کنندگان

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

کیفیت خدمات

1-   نحوه اطلاع رسانی واحد فروش(آخرین مصوبات و تغییرات)

ورودی نامعتبر

2-   مدت زمان انتظار جهت تحویل محصول

ورودی نامعتبر

3-   میزان رضایتمندی از محل دفتر فروش

ورودی نامعتبر

4-   میزان دسترسی به مسئولین فروش در صورت نیاز

ورودی نامعتبر

کیفیت خدمات

5-   کیفیت محصول/نسبت به سایر کارخانجات

ورودی نامعتبر

6-   تنوع سیمان تولیدی

ورودی نامعتبر

7-   میزان رضایتمندی از رنگ محصول

ورودی نامعتبر

8-   انطباق وزن پاکت با مقداردرج شده روی آن

ورودی نامعتبر

9-  میزان رضایتمندی از اطلاعات درج شده روی پاکت

ورودی نامعتبر

10-   میزان رضایتمندی از مقاومت بتن

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

برخورد پرسنل

12- میزان رضایتمندی از نحوه برخورد واحد حراست کارخانه

ورودی نامعتبر

13- میزان رضایتمندی از نحوه برخورد واحد فروش

ورودی نامعتبر

14- میزان رضایتمندی از نحوه برخورد واحد مالی

ورودی نامعتبر

15- میزان رضایتمندی از نحوه برخورد واحد حمل ونقل

ورودی نامعتبر

مجموع رضاینمندی

ورودی نامعتبر

جمع بندي میزان رضایت مصرف کننده :

ورودی نامعتبر

در صورت تمايل نام و آدرس كامل خود را مرقوم فرمائيد:

ورودی نامعتبر

تلفن ثابت (کد شهر):

ورودی نامعتبر

تلفن همراه :

ورودی نامعتبر

علاوه بر موارد فوق سپاسگزار خواهيم شد كه با اظهار نقطه‏ نظرات و پيشنهادات خود، ما را در ارائه خدمات بهتر و ارزنده‏تر ياری فرمایید.

ورودی نامعتبر

Back to Top

Template Design:Dima Group