با عضویت در خبرنامه ما از آخرین اطلاعات و اخبار سیمان لامرد مطلع شوید

فرم ارائه پيشنهاد

نام پيشنهاد دهنده :

ورودی نامعتبر
عنوان شغل :
ورودی نامعتبر
واحد سازماني :
ورودی نامعتبر
نوع پيشنهاد :
ورودی نامعتبر
اسامي گروه همكار:
ورودی نامعتبر
تعداد صفحات پيوست :
ورودی نامعتبر
موضوع پيشنهـاد :
ورودی نامعتبر
زمينه پيشنهاد :

ورودی نامعتبر
وضعيت موجود و اشكالات آن :
ورودی نامعتبر
شرح پيشنهاد :
ورودی نامعتبر
مزاياي روش پيشنهادي :
ورودی نامعتبر
امكانات مورد نيــاز:
ورودی نامعتبر

Back to Top

Template Design:Dima Group