اهداف


 

اهداف شرکت سیمان لامرد

  • مشتری مداری: توجه به نیازهای مشتریان و دریافت نظرات،پیشنهادات و انتقادات مشتریان و تلاش برای افزایش رضایت آنان.
  • تعهد به کیفیت و بهبود مستمر: تهیه مجموعه ای از استانداردها و رویه های کیفی و ارزیابی مستمر آن ها و تعالی سازمان و ارتقاء آن.
  • توسعه و مشارکت کارکنان: داشتن نگرش فرایندی به سیستم و همکاری و مشارکت کلیه همکاران در انجام فعالیت های سازمان.
  • مسئولیت پذیری اجتماعی: شناخت مسئولیت خود در مقابل جامعه و رعایت قوانین و مقرارات و پایبندی به ارزش های اخلاقی.
  • صیانت از محیط زیست: رعایت قوانین و مقررات حفظ محیط زیست و آسیب نرساندن به آن،توسعه فضای سبز، حفاظت از منابع انرژی.
  • دانش محوری، خلاقیت و نوآوری: فراگیری دانش روز و استفاده از آن برای ارتقاء عملکرد و محصولات.حمایت از ایده های نو.
  • احترام و اعتماد متقابل: پایبندی به ارزش های اخلاقی و شناخت مسئولیت خود در برابر یکدیگر و توجه به آن.