مناقصه


آگهی مناقصه عمومی واگذاری استخراج، دپو، بارگیری، حمل مواد اولیه، حفاری و آتشکاری معادن کارخانه سیمان لامرد

اسناد مناقصه .pdf

قرارداد .pdf