اخبار و اطلاعیه ها
سیمان لامرد صادر کننده نمونه ملی کشور شد


  • دوشنبه 1 آبان 1402
اخذ گواهی سه ستاره جایزه ملی کیفیت ایران توسط سیمان لامرد


  • سشنبه 27 تیر 1402
برگزاری کارگاه آموزش بازیگری در لامرد


  • سشنبه 20 تیر 1402
برگزاری مراسم جشن روز کارگر و تقدیر از کارگران نمونه سیمان لامرد


  • 13 اردیبهشت 1402