بیانیه ماموریت


ماموریت شرکت سیمان لامرد

شرکت کارخانجات سیمان لامرد، بزرگ ترین تولید کننده سیمان در استان فارس و یکی از پیشرفته ترین واحدهای تولیدی سیمان است. این شرکت با تولید و عرضه انواع سیمان در بازارهای داخلی و خارجی با کیفیت استانداردهای ملی و بین المللی، به کارگیری جدیدترین تکنولوژی روز جهان، بهره مندی از ساختاری دانش محور و کارکنانی توانمند با مدنظر قراردادن رویکرد حفاظت از محیط زیست و بهداشت شغلی می کوشد در جهت خدمت به مشتریان و پاسخگویی به نیازهای آنان حرکت کند.